Länkar

Föreningar

♥ Föräldraföreningen i Sverige: Histiocytos.se
♥ HAA - Histiocytosis Association of America: Histio.org (mycket bra sida)
♥ Faktasida och stöd för anhöriga till barn med JXG JXGOnlineSupport.org

Faktasidor på svenska

♥ En artikel om LCH från lakartidningen.se: Nytt ljus över patogenesen (pdf, MYCKET bra!)
♥ En artikel om LCH och HLH från lakartidningen.se: Frågor återstår trots stora framsteg i forskningen
♥ Socialstyrelsen - ovanliga diagnoser: Langerhans cellhistiocytos
♥ Socialstyrelsen - ovanliga diagnoser: Hemofagocyterande Lymfohistiocytos 
Barncancerfondens broschyr om Langerhans cellhistiocytos (pdf)


Faktasidor på engelska

♥ HAA - Histiocytosis Association of America: Histio.org (mycket bra sida)
Om självläkande LCH i huden hos nyfödda (Hashimoto-Pritzker)
En sida om ett fall av Hashimoto-Pritzker
♥ National Cancer Institute: en presentation av LCH
♥ Presentation av två fall av Hashimoto-Pritzker (pdf)


Bildsidor

♥ Bilder från DermAtlas: LCH i huden
Bildsida med en massa bilder på LCH
♥ Bilder från DermAtlas JXG i huden
♥ En samlingssida med många bilder på JXG i huden och ögonen
♥ DermIs: Histiocytosis X (gamla namnet på LCH)
Ett album med massor av tydliga bra bilder på LCH i huden hos en nyfödd (Min egen son)

Histiocytosgrupper/sidor på Facebook

♥ Histio Heroes Research fund
♥ Histiocytosis Association of America
♥ Langerhans cell Histiocytosis
♥ Juvenile Xantogranuloma Online Support


Andra länksamlingar om Histiocytos

♥ Nottheactor.com: länkar till allt möjligt Histiorelaterat (mycket bra sida)


Viktiga länkar

Tobiasregistret samlar frivilliga benmärgsdonatorer. En benmärgstransplantation är enda botemedlet för FHL och är också nödvändigt i vissa, mycket svåra, fall av LCH. Beställ en Hälsodeklaration eller skriv ut en från hemsidan. Sen får du hem ett provrör som du tar med dig till vårdcentralen och lämnar ett blodprov.


Experter

Jan-Inge Henter, Sverige
Länken går till en presentation av professorn och hans histiocytosforskning. Det är till stor del tack vare Henter som det idag finns diagnoskriterier och behandlingsprotokoll för FHL. Innan han började sin forskning dog 100% av de här barnen.

Sheila Weitzman, Kanada
Länken går till en presentation av professorn och hennes arbete med barnonkologi. På sidan står det mest om non-Hodgkins Lymfom men Sheila har stor erfarenhet och mycket kunskap om framförallt LCH.

Kenneth McClain, USA
Länken går till en presentation av professorn och hans forskning kring bland annat Histiocytossjukdomar. McClain är en nyckelperson inom denna forskning.

Alexandra (Lisa) Filipovich, USA
Länken går till en presentation av professorn och hennes arbete. Hennes främsta intresseområde är Hemofagocyterande Lymfohistiocytos.


Informationsfilmer

♥ An overview of Histiocytosis Part 1
♥ An overview of Histiocytosis Part 2
♥ An overview of Histiocytosis Part 3
♥ An overview of Histiocytosis Part 4

♥ LCH 101 Part 1
♥ LCH 101 Part 2
♥ LCH 101 Part 3
♥ LCH 101 Part 4
♥ LCH 101 Part 5
♥ LCH 101 Part 6
♥ LCH 101 Part 7

♥ LCH in Newborns Part 1
♥ LCH in Newborns Part 2

♥ Bone LCH Part 1
♥ Bone LCH Part 2
♥ Bone LCH Part 3

♥ Endocrine Problems in LCH Part 1
♥ Endocrine Problems in LCH Part 2
♥ Endocrine Problems in LCH Part 3

♥ Central Nervous System Involvement in LCH Part 1
♥ Central Nervous System Involvement in LCH Part 2
♥ Central Nervous System Involvement in LCH Part 3

♥ LCH: Late Effects Part 1
♥ LCH: Late Effects Part 2
♥ LCH: Late Effects Part 3

♥ Uncommon Histiocytic Disorders Part 1
♥ Uncommon Histiocytic Disorders Part 2
♥ Uncommon Histiocytic Disorders Part 3
♥ Uncommon Histiocytic Disorders Part 4